خانه / اخبارروز / آموزش / انسان خوب

انسان خوب

دقت کردید 🌼🍃

❤️انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمیکنند و حرفِ همه را باور دارند.

❤️انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ میگویند .

❤️انسانهای امیدوار همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند .

❤️انسانهای نا امید همیشه آیه یاس میخوانند .

❤️انسانهای شریف همه را شرافتمند میدانند .

❤️انسانهای بزرگوار بیشترین کلامشان ، تشکر از دیگران است.

❤️انسانهای نظر بلند هرکاری برای هرکسی میکنند بازهم با شرمندگی میگویند:
ببخشید که بیشتر از این از دستم بر نیامد .

❤️انسانهای تنگ نظر هرکاری برای هرکس انجام دهند ، چندین برابر می بینندش .

❤️انسانهای بامحبت در نهایت مهربانی همه را با جانم ، عمرم ، عزیزم خطاب میکنند.

❤️انسانهای متواضع تقریبا در مقابل خواسته همه دوستان میگویند: چشم سعی میکنم
اما
❤️انسانهای پرتوقع انتظار دارند همه در مقابل حرف هایشان بگویند چشم .

❤️انسانهای حسود همیشه فکر میکنند که همه به آنها حسادت میکنند .

❤️انسانهای دانا در جواب بیشتر سوالات میگویند: نمیدانم .

❤️انسانهای نادان تقریبا در مورد هر چیزی میگویند: من میدانم!!!

❤️با دانستن خصلت هایمان آنها را از خود دور کنیم تا سلامت و زیبایی مان درونی باشد.

🌸🌺🥀🌹🌷💐🍀☘️🌿


Facebook


Twitter


Youtube


Telegram

امتیاز دهید
۵/۵
John Doe
John Doe@username Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username Read More
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next

Table of Contents

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.