خانه / اخبارروز / آموزش / انسان خوب

انسان خوب

دقت کردید 🌼🍃

❤️انسانهای صادق به صداقت حرف هیچکس شک نمیکنند و حرفِ همه را باور دارند.

❤️انسانهای دروغگو تقریبا حرف هیچکس را باور ندارند و معتقدند که همه دروغ میگویند .

❤️انسانهای امیدوار همواره در حال امیدوار کردن دیگرانند .

❤️انسانهای نا امید همیشه آیه یاس میخوانند .

❤️انسانهای شریف همه را شرافتمند میدانند .

❤️انسانهای بزرگوار بیشترین کلامشان ، تشکر از دیگران است.

❤️انسانهای نظر بلند هرکاری برای هرکسی میکنند بازهم با شرمندگی میگویند:
ببخشید که بیشتر از این از دستم بر نیامد .

❤️انسانهای تنگ نظر هرکاری برای هرکس انجام دهند ، چندین برابر می بینندش .

❤️انسانهای بامحبت در نهایت مهربانی همه را با جانم ، عمرم ، عزیزم خطاب میکنند.

❤️انسانهای متواضع تقریبا در مقابل خواسته همه دوستان میگویند: چشم سعی میکنم اما
❤️انسانهای پرتوقع انتظار دارند همه در مقابل حرف هایشان بگویند چشم .

❤️انسانهای حسود همیشه فکر میکنند که همه به آنها حسادت میکنند .

❤️انسانهای دانا در جواب بیشتر سوالات میگویند: نمیدانم .

❤️انسانهای نادان تقریبا در مورد هر چیزی میگویند: من میدانم!!!

❤️با دانستن خصلت هایمان آنها را از خود دور کنیم تا سلامت و زیبایی مان درونی باشد.

🌸🌺🥀🌹🌷💐🍀☘️🌿

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.